TÁVFELÜGYELET

hogy a NYUGALOM mindig elérhetõ legyen.

A távfelügyelet pontos meghatározása:
Meghatározott területen elhelyezett, vagy jármûbe telepített olyan vagyonvédelmi célú biztonságtechnikai rendszer, amely - szerzõdés keretei között - a jogsértõ cselekmények megelõzése, megszakítása, a bûncselekmény elkövetésén tetten ért jogsértõ elfogása érdekében, elektromos úton - az érintett területre, vagy jármûre vonatkozó, vagyonvédelmi szempontból jelentõséggel bíró információkat továbbít a folyamatosan figyelõ, vagyonvédelmi tevékenységet folytató személyhez.

A szolgáltatás leírása:
A biztonságtechnikai rendszerek (betörésjelzõ rendszerek, és mechanikai vagyonvédelmi rendszerek) megfigyelését 24 órában mûködõ diszpécserszolgálatunk végzi. A rendszerek közötti kommunikáció vezetékes telefonon keresztül, GSM kommunikációval, IP és GPRS kapcsolattal, illetve kombinált átjelzéssel történik.

A távfelügyeleti rendszer nemcsak a riasztási események megfigyelésére, hanem egyéb, a Megbízó számára vagyonvédelmi szempontból fontosnak ítélt, Megbízó által meghatározott események megfigyelésére is alkalmas.

nyitások - zárások fogadása / ellenõrzése
teszt-jelzések fogadása / figyelése (helyi riasztóközpont függõ szolgáltatás)
riasztásra telefonos visszahívás
készenléti szolgálat / illetékes hatóság helyszínre küldése
illetékes hatóság értesítése
helyszínbiztosítás
havi egyszeri bejelentett próbariasztás vétele, visszajelzés kivonulás nélkül (a megbízó kezdeményezésére)
áramszünet (ac hiba) figyelése, jelzése telefonon
pánikriasztás vétele, kivonulás a helyszínre
havi eseménylista megküldése (számla mellékletét képezi)
egyéb szolgáltatás (pl.: kulcsõrzés)
jelszó megadása a telefonos kommunikációhoz (pl.: téves riasztás lemondása).

A riasztás bekövetkezésekor végrehajtásra kerülõ intézkedések:
A diszpécserszolgálat: